TRIỂN KHAI BẢN VẼ

ban-ve

TRIỂN KHAI BẢN VẼ

TRIỄN KHAI BẢN VẼ VÀ THỐNG KÊ CHI TIẾT THÉP BẰNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG:

– Triển khai bản vẽ phù hợp thi công.

– Trình duyệt bản vẽ trước tiến độ thi công.

– Kiểm tra và khắc phục lỗi.

– Nhóm các loại thép có cùng hình dạng, kích thước và cùng đường kính.

ban-ve

Sản phẩm Related